KvK-nummer: 77966740
RSIN: 861216398
BTW-nummer: NL861216398B01

SBI-code: 88999 – overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
SBI-code: 94993 – steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Doel: Het verbeteren van de samenleving op het gebied van dierenwelzijn, mens en bescherming van natuur en milieu, daaronder ook begrepen de bevordering van de duurzaamheid. Het bevorderen van kinder- en ouderenwelzijn.

Contact
Flatusstraat 99
2909TH Capelle aan den IJssel
0616618209
ismael@lachman.io

Ons bestuur
Elton, penningmeester
Ismaël, voorzitter
Rachel, secretaris

Beloningsbeleid
Het bestuur zal voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen.

Beleidsplan
1. Werkzaamheden
In artikel 2 van de akte worden de volgende doelen omschreven:

1a het verbeteren van de samenleving op het gebied van dierenwelzijn, mens en bescherming van natuur en milieu, daaronder ook begrepen de bevordering van de duurzaamheid;
1b het bevorderen van kinder- en ouderenwelzijn;
1c het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2 De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
3 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen voor korte projecten. De stichting kan haar eigen projecten starten maar ook andere projecten (financieel) ondersteunen.

2. Manier van geld werven
De stichting gaat op twee manieren gelden werven, donaties en fondsenwerving.
Donaties
De stichting gaat komende jaren haar netwerk verder uitbreiden en gaat actief op zoek naar donateurs, zowel particulieren als ondernemers. Dit zal gebeuren door gebruik te maken van sociale media, mond-tot-mondreclame en het meedoen aan andere projecten zoals de welbekende ‘’goede doelen markten’’.
De stichting zal geen minimum of maximum stellen aan de donaties en men kan ervoor kiezen om eenmalig, projectmatig of een periodieke donatie te geven.
Fondsenwerving
Grote organisaties willen korte projecten en kleine stichtingen vaak steunen, hier zal de stichting ook dankbaar gebruik van maken.

3. Beheer van het vermogen
De stichting tracht het vermogen zo laag mogelijk te houden, het opgebouwd vermogen dient alleen om de vaste lasten te kunnen bekostigen.

4. Besteding van het vermogen
Naast dat het vermogen zal worden gebruikt voor de vaste lasten, zal de stichting de overige liquiditeiten volledig trachten te spenderen aan de projecten. De stichting streeft een honderd procent transparantie na met inachtneming van de publicatieverplichting: actueel beleidsplan, actueel verslag van de projecten en staat van baten en lasten met toelichting.

Activiteiten
Aankomende tijd gaan we lobbyen en netwerken om onze projecten te kunnen gaan realiseren.

© 2020 LACHMAN.IO